baum

médiá & odkazy
Správy z médií

 

____________________________

in.ba 02/2021: Ľudia z magistrátu (1. strana: Titulná strana)
in.ba 02/2021: Ľudia z magistrátu (2.strana: A. Kasanická Kostolná)
in.ba 02/2021: Ľudia z magistrátu (3.strana: Ch. Berger)

 

 

Brožúrka pre Slovenky a Slovákov žijúcich v rakúskom pohraničí (update #2, 12/2022)
Užitočné odkazy

SKRekreačná mapa pre trvalo udržateľnú mobilitu:
Bratislava a rakúske okolie
(Stav: 02/2021)

EN:Sustainable Mobility Leisure Map:
Bratislava & Austrian Environs
(Version: 02/2021)

DE:Nachhaltig mobile Freizeitkarte:
Bratislava & österreichisches Umland
(Stand: 02/2022)

Užitočné odkazy na mapy na iných stránkach: