baum

podujatia

Stretnutia starostiek a starostov

Stretnutia starostiek a starostov z prihraničných mestských častí Bratislavy a dolnorakúskych a burgenlandských obcí v okolí mesta zabezpečujú pravidelnú koordináciu regionálnych aktérov. To by malo viesť aj
k prehĺbeniu inštitucionálnej spolupráce.

Riadiaca skupina 

Tento pravidelne sa stretávajúci výbor pozostáva zo zástupcov mesta Bratislavy a spolkových krajín Dolné Rakúsko a Burgenlandsko. Jeho práca plynule nadväzuje na „riadiacu skupinu“ z projektov baum2020 a baum_cityregion. Hlavnou úlohou v roku 2023 je zabezpečiť udržateľnosť projektových služieb a koordinovať proces rokovaní o založení Pracovného spoločenstva baum_cityregion.

Pracovné stretnutia

Cezhraničné pracovné stretnutia slúžia na identifikáciu a ďalší rozvoj nápadov s cezhraničným potenciálom spolu s príslušnými organizáciami. Tento formát podujatí slúži ako inkubátor cezhraničnej spolupráce a je najdôležitejším prvkom
pri realizácii štyroch tematických oblastí stratégie baum2023+.