Workshop o Viedenskej električke – začiatok cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry

JUN 27, 2023

 

Z iniciatívy baum_cityregion (mestský región Bratislava a okolie) sa na radnici v Hainburgu uskutočnilo pracovné stretnutie štyroch kľúčových hráčov: Železničné múzeum Schwechat a dolnorakúska iniciatíva popUP.museum s partnerskými organizáciami z Bratislavy (Múzeum dopravy v Bratislave a Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy) pomenovali možnosti spolupráce a potenciálne spoločné aktivity od jubilejného roku 2024 – 110. výročia uvedenia Viedenskej električky do prevádzky. Téma „Viedenská električka“ (nem. „Pressburger Bahn“), ktorá tak veľmi formuje identitu dolnorakúsko-slovenského pohraničia, sa má využiť na stimuláciu cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry a cestovného ruchu a na vytvorenie trvalej kooperácie.

baum_cityregion podporuje ďalší rozvoj sľubných nápadov v cezhraničnom mestskom regióne Bratislavy a jej okolia organizovaním a moderovaním cezhraničných pracovných stretnutí. Viedenská električka má históriu s potenciálom a má na to, aby sa stala spoločným tmelom nášho prihraničného regiónu.

Sľubné nápady na spoluprácu

Na treťom pracovnom stretnutí tejto skupiny v roku 2023 sa diskutovalo o aktivitách štyroch aktérov, plánovali sa spoločné aktivity na jubilejný rok 2024 a ďalšie roky a hľadali sa možnosti financovania ich realizácie. V súčasnosti je na stole niekoľko nápadov: od špeciálnych výstav o Viedenskej električke, organizovania výpožičiek historických železničných vozňov a vagónov Viedenskej električky, nostalgických jázd po ešte existujúcej trati železnice, vývoja logickej hry až po realizáciu série dočasných exteriérových výstav, ktoré by sa mali koncipovať a realizovať spolu s „popUP.museum“, rastúcou kultúrnou značkou regiónu. Všetkými týmito nápadmi sa tiahne silná cezhraničná niť – cieľom je, aby občania prihraničného regiónu zažili túto tému hmatateľne a dvojjazyčne v nemčine a slovenčine. Čo sa z tohto množstva nápadov podarí skutočne zrealizovať, bude v neposlednom rade závisieť od dostupnosti finančných prostriedkov na uvedené aktivity. Na realizáciu týchto projektov sú potrebné ďalšie pracovné stretnutia a vytrvalosť!

popUP.museum

Mimoriadne inovatívna je myšlienka popUP.museum, ktorú vyvinul a presadzuje Wolfgang Tobisch z Fischamendu. „História Viedenskej električky má ožiť prostredníctvom vytvorenia cezhraničného projektu popUP.museum pozdĺž existujúcej a bývalej trasy železnice. V prvom kroku sa realizácia plánuje na rakúskej časti trate. Táto spolupráca by mala prispieť aj k tomu, aby sa „Viedenská električka/Pressburger Bahn“, ktorá je takouto identitu formujúcou témou, dala využiť v oblasti kultúry a cestovného ruchu na cezhraničnej báze,“ hovorí iniciátor projektu Wolfgang Tobisch.

Viedenská električka

Dňa 1. februára 1914 uviedli Viedenskú električku do prevádzky ako elektrifikovanú miestnu železnicu medzi Prešporkom a Viedňou Dolnorakúske štátne železnice – podľa vzoru Badnerskej železnice. Medzimestský úsek železnice bol navrhnutý ako železničná trať, zatiaľ čo mestské úseky vo Viedni a Bratislave mali charakter električkovej trate a končili priamo v centrách miest. Čas jazdy bol približne dve a pol hodiny. Na rakúskej strane sa železničný úsek Wolfsthal – hraničný prechod Berg po roku 1946 už neprevádzkoval, koľaje boli odstránené v priebehu 50. rokov. Cezhraničná prevádzka železnice tak mala len veľmi krátku – ale legendárnu – históriu približne 30 rokov. Historická trasa železnice je v Dolnom Rakúsku dodnes z veľkej časti zachovaná a v prevádzke. Ide o dnešnú rýchlikovú trať S7: Schwechat – letisko Viedeň – Fischamend – Petronell-Carnuntum – Bad Deutsch-Altenburg – Hainburg an der Donau – Wolfsthal. Vo Wolfsthale trať končí len asi 5 km pred slovenskou hranicou.

Workshop_Hainburg_(c)baum_cityregion

Workshop_Hainburg_(c)baum_cityregion

 

Foto_Workshop_Hainburg © baum_cityregion (zľava: Pavla Štefkovičová/Magistrát HM SR Bratislava; Taida Ondrovičová/tlmočníčka; Wolfgang Tobisch/popUP.museum; Roman Delikát/Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy; Michal Jajcaj a Ľuboš Kačírek/obaja Múzeum dopravy v Bratislave; Martina Sanz a Christian Berger/obaja NÖ.Regional)

Pozitívna bilancia za rok 2023

Pozitívna bilancia za rok 2023 MAR 07, 2024 Nová správa o činnosti je online a poskytuje prehľad aktivít baum_cityregion v roku 2023. baum_cityregion zorganizoval celkovo 20 slovensko-rakúskych pracovných stretnutí, ako aj mnoho ďalších doplnkových stretnutí a...

Digitalizácia židovského dedičstva

Digitalizácia židovského dedičstva JAN 25, 2024 Univerzita Komenského v Bratislave a baum_cityregion spoločne zorganizovali slovensko-rakúske pracovné stretnutie v Bratislave na tému digitalizácie a 3D vizualizácie židovského dedičstva v SK-AT prihraničnom regióne. V...