Digitalizácia židovského dedičstva

JAN 25, 2024

Univerzita Komenského v Bratislave a baum_cityregion spoločne zorganizovali slovensko-rakúske pracovné stretnutie v Bratislave na tému digitalizácie a 3D vizualizácie židovského dedičstva v SK-AT prihraničnom regióne.

V rámci neho sa podarilo dosiahnúť dohodu: Zúčastnené strany z Bratislavy (Univerzita Komenského, mestská časť Bratislava-Staré Mesto), Dolného Rakúska (Inštitút pre židovské dejiny Rakúska) a Burgenlandska (Burgenlandská výskumná spoločnosť a Rakúske židovské múzeum v Eisenstadte) chcú v priebehu roka 2024 spoločne vypracovať projekt financovaný z programu Interreg SK-AT.

História rozvoja tohto projektu je však o niečo dlhšia: v rámci baum_cityregion sa už v roku 2023 uskutočnili celkovo štyri SK-AT pracovné stretnutia na túto tému. Po prerušení rozvoja projektu v apríli 2023 z dôvodu nedostatočných finančných možností niektorých určených projektových partnerov sa začalo hľadanie nových, potenciálnych partnerov.

Dobré veci si vyžadujú čas – pracovné stretnutia k tejto téme boli nakoniec obnovené v novembri 2023 a rozvoj projektu má teraz veľkú šancu na úspešnú realizáciu!

SynagógaBA_(c)baum_cityregion

Pozitívna bilancia za rok 2023

Pozitívna bilancia za rok 2023 MAR 07, 2024 Nová správa o činnosti je online a poskytuje prehľad aktivít baum_cityregion v roku 2023. baum_cityregion zorganizoval celkovo 20 slovensko-rakúskych pracovných stretnutí, ako aj mnoho ďalších doplnkových stretnutí a...