Avarské pohrebiská ako turistická príležitosť?

Nov 06, 2023

V novembri 2023 zorganizoval baum_cityregion slovensko-rakúske pracovné stretnutie v Edelstali/Burgenlandsku na tému cezhraničného turistického zhodnotenia spoločného avarského dedičstva.

Základný kameň tejto myšlienky položila mestská časť Bratislava-Podunajské Biskupice, ktorá nás v lete 2023 oslovila pri hľadaní vhodnej rakúskej partnerskej obce. Počas výstavby diaľničného obchvatu D4 sa v Podunajských Biskupiciach našli rozsiahle hrobové nálezy z avarského obdobia. Prostredníctvom baum_cityregion prejavila obec Edelstal záujem o projektovú ideu – nachádza sa tu jedno z najväčších avarských pohrebísk v Burgenlandsku, ktorého nález sa datuje do 19. storočia.

Pracovné stretnutie bolo pre Edelstal a Podunajské Biskupice prvou príležitosťou na vzájomné spoznanie sa a prediskutovanie možností spolupráce. Rozhodnutie o ďalšom postupe pri rozvoji tohto projektu sa očakáva až v prvej polovici roka 2024.

Na snímke starosta Roman Lamoš z MČ Bratislava-Podunajské Biskupice (vľavo) v rozhovore so starostom Geraldom Handigom z Edelstalu.

Stretnutie k téme avarských pohrebísk (c) Dalibor Kminiak, Podunajské Biskupice

Pozitívna bilancia za rok 2023

Pozitívna bilancia za rok 2023 MAR 07, 2024 Nová správa o činnosti je online a poskytuje prehľad aktivít baum_cityregion v roku 2023. baum_cityregion zorganizoval celkovo 20 slovensko-rakúskych pracovných stretnutí, ako aj mnoho ďalších doplnkových stretnutí a...

Digitalizácia židovského dedičstva

Digitalizácia židovského dedičstva JAN 25, 2024 Univerzita Komenského v Bratislave a baum_cityregion spoločne zorganizovali slovensko-rakúske pracovné stretnutie v Bratislave na tému digitalizácie a 3D vizualizácie židovského dedičstva v SK-AT prihraničnom regióne. V...