Pozitívna bilancia za rok 2023

MAR 07, 2024

Nová správa o činnosti je online a poskytuje prehľad aktivít baum_cityregion v roku 2023.

baum_cityregion zorganizoval celkovo 20 slovensko-rakúskych pracovných stretnutí, ako aj mnoho ďalších doplnkových stretnutí a diskusií. Vďaka tomu bolo podporených až 10 slovensko-rakúskych iniciatív, ktoré zahŕňali rozvoj samostatných cezhraničných projektov/spoluprác. Spomedzi týchto projektov vyniká iniciatíva „Youth without borders“, slovensko-rakúska spolupráca v oblasti sociálnej práce s mládežou, ktorá sa aj vďaka počiatočnej podpore baum_cityregion mohla rozvinúť do podoby projektu.

Pokrok sa dosiahol aj z hľadiska inštitucionalizácie mestského regiónu Bratislava-okolie:  Potrebné finančné a ľudské zdroje na fungovanie koordinačnej kancelárie baum_cityregion boli zabezpečené mestom Bratislava a spolkovými krajinami Dolné Rakúsko a Burgenlandsko od začiatku roka 2023. Ďalším plánovaným krokom je zriadenie spoločnej pracovného spoločenstva baum_cityregion.

Pre viac informácií odporúčame prečítať si našu výročnú správu 2023!

BratislavaBlick_(c) baum_cityregion

Digitalizácia židovského dedičstva

Digitalizácia židovského dedičstva JAN 25, 2024 Univerzita Komenského v Bratislave a baum_cityregion spoločne zorganizovali slovensko-rakúske pracovné stretnutie v Bratislave na tému digitalizácie a 3D vizualizácie židovského dedičstva v SK-AT prihraničnom regióne. V...