„Mestský región Bratislava a okolie na skok k inštitucionalizácii“.
SEPT, 2023

Österreichische Gemeindezeitung (ÖGZ) venoval vo svojom poslednom čísle celé tri strany baum_cityregion.  Vydavateľom týchto novín je Rakúsky zväz miest a obcí – ide o záujmové združenie obcí, ktoré zastupuje celkovo 258 miest a väčších obcí v Rakúsku. Prostredníctvom Rakúskeho zväzu miest a obcí budeme mať možnosť vystúpiť s príspevkom o baum_cityregion aj na tohtoročnej konferencii o mestských regiónoch, ktorá sa uskutoční 16. a 17. októbra 2023 v Salzburgu: Medzi témami bude aj proces inštitucionalizácie v našom mestskom regióne, ako aj úspešné oživenie autobusovej linky 901 (Bratislava-Wolfsthal-Hainburg).

https://www.staedtebund.gv.at/ePaper/oegz-2023-09/index.html#p=48

Pozitívna bilancia za rok 2023

Pozitívna bilancia za rok 2023 MAR 07, 2024 Nová správa o činnosti je online a poskytuje prehľad aktivít baum_cityregion v roku 2023. baum_cityregion zorganizoval celkovo 20 slovensko-rakúskych pracovných stretnutí, ako aj mnoho ďalších doplnkových stretnutí a...

Digitalizácia židovského dedičstva

Digitalizácia židovského dedičstva JAN 25, 2024 Univerzita Komenského v Bratislave a baum_cityregion spoločne zorganizovali slovensko-rakúske pracovné stretnutie v Bratislave na tému digitalizácie a 3D vizualizácie židovského dedičstva v SK-AT prihraničnom regióne. V...